Đóng nô lệ tình dục nghẹt thở trên khó khăn,

chú thích hình ảnh,

Đóng nô lệ tình dục nghẹt thở trên khó khăn,, Tại sao nàng không thử hút nó vào rồi đẩy bật ra ngoài như mình đã làm khi đối chiến với Hội chứ? Nghĩ là làm… Trái tim Khánh Phương đập nhanh mừng rỡ khấp khởi.