Bliss yêu, làm ratchet gái

तस्वीर का शीर्षक ,

Bliss yêu, làm ratchet gái, Dùng sức, mạnh hơn một chút… a… ư… chính là như vậy, dùng sức, lại dùng sức, hung hăng làm tôi… ưm… a.