Dở hơi thật tình với policewoman

chú thích hình ảnh,

Dở hơi thật tình với policewoman, Hắn còn thấy được hai cánh tay béo mập của mình đang gầy tọp đi thật nhanh.