Khỏa thân, tình dục

chú thích hình ảnh,

Khỏa thân, tình dục, Đó là lý do mà bà đặt ra thời hạn 15 ngày để cân nhắc trước khi ký kết chính thức.