Pigtails Quanh Mông - Cali Capri

तस्वीर का शीर्षक ,

Pigtails Quanh Mông - Cali Capri, Nếu ông Bắc có mặt ở đây hẳn sẽ phát hiện ra linh khí thiên địa cả vùng núi xung quanh đang bị khuấy động tạo thành một vòi rồng vô hình lấy Khánh Phương làm trung tâm.