2 nóng tóc vàng trong tay ba tuyệt vời

तस्वीर का शीर्षक ,

2 nóng tóc vàng trong tay ba tuyệt vời, Uyển Ngôn, em cho anh một cơ hội được không? Anh thật lòng thích em, chẳng lẽ ngay cả chuyện anh thích em, em cũng không thể cho phép anh sao?.