Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Chết Tiệt – Công Dục Tiền

तस्वीर का शीर्षक ,

Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật Chết Tiệt – Công Dục Tiền, Nhưng Tề Thiên Ma Tôn không biết cách đào tạo một linh hồn không màu, thế gian chắc cũng không còn mấy người biết.