Nhỏ Con Chim Non Mới Tranh Đấu Để Có Thể Lớn C.

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhỏ Con Chim Non Mới Tranh Đấu Để Có Thể Lớn C., Trước ánh mắt kinh khủng của vô số người, bộ da người được vớt lên trải rộng bên cạnh hồ bơi.