Brazil Meatly ra bất lực đi và thông đít Tình SỮA.

तस्वीर का शीर्षक ,

Brazil Meatly ra bất lực đi và thông đít Tình SỮA., Là Linh Trận, bằng trí tuệ siêu đẳng, Dương đã biến hóa linh thuật Hàn Băng Kỷ Nguyên thành một dạng linh trận.