Mọi thứ bắt đầu phát điên ở đây khó với mày

तस्वीर का शीर्षक ,

Mọi thứ bắt đầu phát điên ở đây khó với mày, Phòng không mở sáng như thường ngày mà chỉ có mỗi ngọn đèn bàn bên cửa sổ.