Cặc đập hầu như không

तस्वीर का शीर्षक ,

Cặc đập hầu như không, Dương cũng thế, cả người ướt đẫm vì động tác đụ quá mạnh tốn nhiều năng lượng.