Kẹo Quân Sự Chết Tiệt

तस्वीर का शीर्षक ,

Kẹo Quân Sự Chết Tiệt, Người mà còn chưa kịp ngồi lên vị trí Chủ tịch đã bị cha hắn lợi dụng tình thế truất phế.