Cảnh sát bị đọa đày hứng bảnh

chú thích hình ảnh,

Cảnh sát bị đọa đày hứng bảnh, Những người xung quanh đều nhìn xem thứ đó là gì… Nó như một cuộn da nhàu nhĩ lòng thòng không ra hình thù gì cả… Chợt một sọ người chỉ bọc một lớp da rơi xổ ra….