Grannies với đói l.

तस्वीर का शीर्षक ,

Grannies với đói l., Hương thơm từ thân thể cô giáo khiến chúng nó ngu đến không còn nhớ tên mình.