Hai goddesses ăn lả

chú thích hình ảnh,

Hai goddesses ăn lả, Càng nhìn mẹ thật lâu Dương càng muốn thấy đôi môi xinh đẹp này bọc quanh thân cặc.