Làm tình với hai tóc đỏ

chú thích hình ảnh,

Làm tình với hai tóc đỏ, Nơi đó của nàng như một động cơ hai máy không ngừng đón nhận hai cái pít tông hì hục ra vào.