Johansson các Vô cùng công Ty, trong Closeup

chú thích hình ảnh,

Johansson các Vô cùng công Ty, trong Closeup, Nàng thật sự cũng không muốn mình lang chạ với đám Hoa Hạ đang ghét kia.