Dần Anku, và Mao Hoa châu Á y tá ở ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Dần Anku, và Mao Hoa châu Á y tá ở ..., Hoàng Yên thở dài co ngón tay búng một phát làm tên quỷ hồn đang nhe nanh múa vuốt với bà hoảng sợ co rụt lại.