Tương lai cô dâu chơi dressmaker

तस्वीर का शीर्षक ,

Tương lai cô dâu chơi dressmaker, Bên ngoài kia cuộc sống vẫn diễn ra êm đềm nhưng trong ngồi nhà này thì những cơn địa chấn lại nối tiếp nhau tuôn trào như thác lũ.