Lily Wow - Ngắn Tóc Sữa. Mẹ

chú thích hình ảnh,

Lily Wow - Ngắn Tóc Sữa. Mẹ, Trước khi khép cửa nó còn không quên đưa bàn tay mũm mĩm lên vẫy vẫy với hai người….