Người Da Đỏ Kama Sutra

chú thích hình ảnh,

Người Da Đỏ Kama Sutra, Lão già cúi xuống nhấc bổng thân hình tuyệt mỹ thơm phức của Ngọc Diệp lên tay rồi bế thẳng vào phòng của nàng.