Một câu chuyện nhiều chuyện, một cô gái tóc vàng ít tóc nâu pt khoảng 1/4 ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Một câu chuyện nhiều chuyện, một cô gái tóc vàng ít tóc nâu pt khoảng 1/4 ..., Chuông điện thoại vang lên trong chốc lát, điện thoại mới có người nghe máy, trong loa di động nhất thời truyền đến âm thanh nũng nịu của Trương Uyển.