Nửa tá, anh chàng may mắn

तस्वीर का शीर्षक ,

Nửa tá, anh chàng may mắn, Thẩm Hạo cười hắc hắc một tiếng, bàn tay to nắm lấy tuyết trắng của nàng liền tăng thêm chút lực đạo.