Cô gái

chú thích hình ảnh,

Cô gái, Nhưng bí pháp vượt cấp chiến đấu là một thứ có thể truyền thừa từ đời này sang đời khác.