Ba người, hai con non, và một hệ video

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba người, hai con non, và một hệ video, Từng khe nứt vỡ mở rộng như những cái miệng quái vật đầy lửa đỏ rực nuốt gọn đám tu chân giả.