Juliette đi Lạc sơn của tôi

तस्वीर का शीर्षक ,

Juliette đi Lạc sơn của tôi, Trong khi những tiếng nói trong đầu còn mải đấu đá, tranh cãi qua lại thì lão Quân đã đầy cửa, nhẹ bước vào trong phòng từ bao giờ.