Gái phần 3 đôi nắm chặt

chú thích hình ảnh,

Gái phần 3 đôi nắm chặt, Nàng trước đây cũng đã từng nghe về Hồ Điệp miếu, nơi đây tôn thờ hai vị thần tiên.