Thật Nghiệp Dư Mập Mạp

तस्वीर का शीर्षक ,

Thật Nghiệp Dư Mập Mạp, Bữa tiệc gia đình đầm ấm vô cùng, mọi người nâng ly chúc cho công ty sắp thành lập và chúc cho Yến Nhi sớm có tin mừng.