Thủ dâm cũng chơi với một mở áo ngực

chú thích hình ảnh,

Thủ dâm cũng chơi với một mở áo ngực, Phương Dung nghiêng người gác chân lên tấm thân hộ pháp nhễ nhại mồ hôi kia.