Tình Eve là Nô lệ - femdom chân thờ phượng

तस्वीर का शीर्षक ,

Tình Eve là Nô lệ - femdom chân thờ phượng, Khánh Phương chợt chống hai tay ra sau, hai bầu vú căng tròn ngạo nghễ vun cao làm hai đầu nhũ hoa đỏ hồng rung rinh gợn sóng.