Khó Đặc vụ Của tôi bí ẩn beautyy

तस्वीर का शीर्षक ,

Khó Đặc vụ Của tôi bí ẩn beautyy, Nào, giới thiệu làm quen cho cậu một chút, vị này là Vương tổng, một trong những cổ đông của tổng công ty chúng ta, hôm nay đặc biệt tới thị sát.