Đen con gà bị phá

chú thích hình ảnh,

Đen con gà bị phá, Ấy thế mà hai đứa con ông vừa có hiếu, lại vừa thành công vợ chồng hạnh phúc thì thật là phước đức ông bà để lại.