Hai huy hoàng tóc nâu phá bởi một con ngựa giống kia - ShameCams

chú thích hình ảnh,

Hai huy hoàng tóc nâu phá bởi một con ngựa giống kia - ShameCams, Lục phu nhân nghe được lời này tức giận đến nỗi tay phát run, không thể cầm được thìa, làm rơi xuống bàn ăn, bà tức giận muốn bóp chết cái đồ tiện nữ kia.