Bà nội trợ To con có bảo Đảm Là Sừng - Aya Takashiro - MMYM-005

तस्वीर का शीर्षक ,

Bà nội trợ To con có bảo Đảm Là Sừng - Aya Takashiro - MMYM-005, Bang chủ, flycam của chúng ta tại hiện trường bãi đáp trực thăng… phát hiện ra cô Hai đã đến… Cô Hai đang muốn giết Khánh Phương… Hừ… Đưa ta xem….