Sâu havingsex và nhồi

तस्वीर का शीर्षक ,

Sâu havingsex và nhồi, Không tính Quỷ, người luyện hồn khi đạt đến đỉnh cấp của Chúa Tể có hai con đường chính thức để đi, một là Hóa Thần, hai là Nhập Ma.