Làm tình nước tiểu

chú thích hình ảnh,

Làm tình nước tiểu, Đặc biệt là chỗ giữa hai chân, càng là nổi lên một cụm dị thường rõ ràng, giống như là một cái lều trại nho nhỏ.