Nóng gà cho thổi kèn và ăn nó

chú thích hình ảnh,

Nóng gà cho thổi kèn và ăn nó, Nga cứ tưởng chuyện gì nghiêm trọng, nếu là mấy cái vụ linh tinh này thì cũng bình thường.