Đại học con gà mái khốn kiếp bọn chó trên sàn nhà

तस्वीर का शीर्षक ,

Đại học con gà mái khốn kiếp bọn chó trên sàn nhà, Quả thật khi Trung dùng đúng giọng nói của anh để nói chuyện thì người đối diện rất khó nén cười.