Thiếu niên tước và liếm,

chú thích hình ảnh,

Thiếu niên tước và liếm,, Mặc dù không thể so sánh với tỷ lệ vàng như người mẫu, nhưng ở độ tuổi này vẫn có thể duy trì sự hoàn hảo như vậy, hầu như là rất hiếm.