Anh chàng may mắn có hai nóng tóc vàng

chú thích hình ảnh,

Anh chàng may mắn có hai nóng tóc vàng, Cha nuôi chọn Mekong không chỉ vì nó là một bệnh viện tư nhân trang bị hàng đầu tại thành phố, mà do đồng thời ông là cổ đông lớn nhất của nơi đó.