Nóng thời trang châu Âu ... đi hư hỏng trong hồ bơi

chú thích hình ảnh,

Nóng thời trang châu Âu ... đi hư hỏng trong hồ bơi, Nhưng hôm nay Khánh Phương nhận ra mình như đã bước qua một cánh cửa luôn đóng chặt.