Kem, Là bị chết Đuối

तस्वीर का शीर्षक ,

Kem, Là bị chết Đuối, Có cảm tưởng như lão già đang muốn ăn thịt nàng theo đúng nghĩa đen hơn là bú mút thông thường.