Tôi là loại người chỉ muốn vợ của anh ngồi trên mặt tôi

chú thích hình ảnh,

Tôi là loại người chỉ muốn vợ của anh ngồi trên mặt tôi, Kế đến, cậu vươn hai bàn tay ra phía trước, đặt vào đúng vị trí hai bên cái mép múp rụp, vừa banh rộng nó ra, vừa dùng ngón trỏ mơn trớn.