Mực

chú thích hình ảnh,

Mực, Phần đầu dương vật anh hình mũ nấm tím sẫm to bè như một cái chóa đèn pin cỡ đại.