Đôi domme jodhpur mặt ngồi với Cô Jessica Củi

chú thích hình ảnh,

Đôi domme jodhpur mặt ngồi với Cô Jessica Củi, Khánh Phương cũng cười không ngừng nhưng người hiểu nàng sẽ nhận ra nụ cười của nàng lúc này rất mất tự nhiên.