Gyslene Rodrigues; ĐEN, CÁC TRANNY y TÁ 3 - Cảnh 3

chú thích hình ảnh,

Gyslene Rodrigues; ĐEN, CÁC TRANNY y TÁ 3 - Cảnh 3, Từ bây giờ ta sẽ trở thành một tu chân giả chân chính… Tắm máu những kẻ dám dẫm đạp lên danh dự gia tộc họ Lê….