Thổ nhĩ kỳ tình

chú thích hình ảnh,

Thổ nhĩ kỳ tình, Dù có chết, được chết bên cạnh vị chiến thần của An Nam cũng là vinh dự muôn đời.