Nóng sáp và thổi kèn

chú thích hình ảnh,

Nóng sáp và thổi kèn, Vị trí vô địch vẫn là tên ngốc đáng ghét đang thử hương vị xoài non bên kia rồi.