Óng tính chết tiệt trong rừng

तस्वीर का शीर्षक ,

Óng tính chết tiệt trong rừng, Lúc này, trong tai Trịnh Thiên Minh đang ngân vang tiếng chuông báo động, chính tiếng chuông này gọi Thiên Minh thức giấc.