Thiên thần Ích trong nóng POV hành động

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiên thần Ích trong nóng POV hành động, Nhưng lúc Ma Quân chuẩn bị ra tay, một bóng người lặng lẽ xuất hiện với một thanh kiếm rỉ sét trên tay, thanh kiếm này chỉ thẳng vào cổ Ma Quân.